Onze specialiteiten.

- Werkvoorbereiding

- Projectcoördinatie

- Verwerken kopers keuze

- Meer en minderwerk registratie.

- Bouw administratie bijhouden.

- Planning maken en bewaken.

- Voorbereiding inkoop / Inkopen.

- Kosten bewaking.

- Meer en minderwerk registratie

- Bouw administratie bijhouden

- Planning maken en bewaken

- Voorbereiding inkoop / Inkopen

- Kosten bewaking


Bouwopzichter.

Wij kunnende dagelijkse toezicht houden bij de bouw en of renovatie van bijvoorbeeld woningen, een kantoorcomplex of winkelcentrum. We controleert of de aannemer volgens de bouwvoorschriften in het bestek werkt en of alle werkzaamheden volgens planning verlopen.

 

Afhankelijk van onze afspraken kunnen wij onder andere de volgende taken op ons nemen.

  • Controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen.
  • Bijhouden van de gehele bouwadministratie, tijdschema’s en alles wat op er op bouwvergaderingen is besproken. 
  • Inspecteren van de kwaliteit van het afgeleverde werk.  
  • Controleren of iedereen de aangegeven materialen gebruikt en de veiligheidsvoorschriften naleeft. 
  • Signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • Aannemer of uitvoerder adviseren over technische zaken (bijvoorbeeld over het weghalen van de bekisting). 
  • Maken van weekrapporten over de voortgang van het werk, bijhouden van een tekeningenregister en opstellen van afrekeningen.
  • Informeren van de directievoerder over de vorderingen van het project.
  • Verzorgen van de eindoplevering


Bouwkundig Advies

Uw architectonische ambities vertalen wij graag in een technisch verantwoorde uitwerking, inclusief (stabu) bestek.

 

Vertaling architectuur naar bouwtechnisch advies 

Omdat wij dagelijks deze vertaling maken, weten we precies hoe we het ontwerpproces moeten optimaliseren. Constructie- en installatieontwerp is wat ons betreft een integraal onderdeel van het verder uitwerken van uw plan. Onze geïntegreerde disciplines komen daarbij prima van pas. BIM is een mooi instrument om deze vertaling te bewerkstelligen. Door de 3D vormgeving wordt meteen de haalbaarheid op esthetisch en constructief vlak getoetst.Bouwkosten calculatie

Onze bouwkosten expert zorgt er voor dat hij altijd een marktconforme aanbieding maakt en zo de beste commerciële kansen krijg. 

 

Wet en regelgeving

Het uitpluizen van het bestek, locatiegebonden aspecten, tegenstrijdige uitgangspunten, voorschriften van fabrikanten, wet- en regelgeving nemen we heel serieus. Zo houden we ook uw leveranciers en onderaannemers scherp in de gaten. Onze inschrijfbegroting gaan altijd gepaard met een volledige risico-inventarisatie. Vakbekwame calculatoren en bouwkostendeskundigen maken voor u het onderscheid. Duidelijke afspraken aan de voorzijde van het proces geeft u zekerheid over het resultaat. En dat lijkt ons niet onbelangrijk en wij geven daarom graag een bouwkostenadvies

 

Bouwkostenadvies voor opdrachtgevers en ontwikkelaars

Wanneer u een nieuw bouwwerk wilt neerzetten, is het van belang dat u in een vroeg stadium weet of uw plannen haalbaar zijn. Door de tools die wij ontwikkeld hebben kunnen wij in een dag de kosten bepalen. Hierbij nemen we de functie van het gebouw,  de vormfactor, de open/geslotenheids verhouding van de gevel en de bruto/netto verhouding van het gebouw. Om een snelle indicatie te krijgen van de bouwkosten kunt u ook de bouwkosten app raadplegen. Deze geeft een globale schatting, voor een gedegen advies kunt u ons altijd benaderen.
Meer over ons

Oversluizen Bouwmanagement is een dynamische advies bureau en inzet baar op alle aspecten van de bouw.

wij u bijstaan in het complexe bouwproces.

De wensen van onze klanten hebben wij hoog in het vaandel hebben staan.


Oversluizen Bouwmanagement

Smerenburg 41, 2931RB Krimpen aan de Lek

Tel: (06) 42144927  Mail: Hans@Oversluizen.nl